ภูมิประเทศและประชากรเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงและป่าไม้มีเนื้อที่ประมาณ 20,107.57 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา ประชากรมากประมาณ 1,800,000 คน ซึ่งกว่า 80 เปอร์เซ็นต์อาศัยในเขตอำเภอเมือง ซึ่งประชากรที่มีทั้งชาวเชียงใหม่แต่กำเนิดและผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่นๆ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และแบ่งเป็นอำเภอทั้งหมด 25 อำเภอและมีการจัดตั้งอำเภอที่ 26 ในปี พ.ศ. 2552 ชื่อว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและสถานที่สวยงามหลายแห่งบางแห่งได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกและการคมนาคมที่สะดวกหลายอย่างเช่น ทางหลวง รถไฟ เครื่องบิน เป็นจังหวัดสูงจากระดับน้ำทะเล 310 เมตรมีลักษณะเป็นภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะบนยอดดอยมีอากาศติดลบ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีดอยสูงซึ่งมีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร อีกทั้งยังมียอดดอยสูงรองลงมาอีกมากมายในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสอากาศหนาวเย็นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง ที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองอีกด้วย

พื้นของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากจะเป็นภูเขา ป่าขนาดใหญ่และป่าละเมาะ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนจัดมากและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ซึ่งเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดที่ติดอันดับการเกิดไฟป่าเป็นอันดับต้นๆของไทย เนื่องจากการเผาป่าเพื่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน