ประเพณีที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากมายซึ่งมีประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยๆมาซึ่งในแต่ละประเพณีล้วนเก่าแก่และมีความเป็นมาหลายๆอย่าง ซึ่งประเพณีต่างๆนั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมวัฒนธรรมและความสวยงามของประเพณีนั้นๆ

ประเพณี ปีใหม่เมือง หรือ สงกรานต์เชียงใหม่ ประเพณีที่ชาวเหนือเรียกอีกชื่อว่า ปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีและมีความยิ่งใหญ่มาก โดยแบ่งเป็นวันที่ 13 เมษายน มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ไปตามถนนต่างๆของเมืองรวมถึงสรงน้ำพระ วันที่ 14 เมษายน มีการก่อเจดีย์ทรายในวัดต่างๆของเมือง ซึ่งชาวเมืองจะก่อกองทรายเป็นรูปเจดีย์ที่สวยงาม วันที่ 15 เมษายน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 วันจะมีการเล่นน้ำตลอดช่วงเทศกาล

ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของเชียงใหม่ จัดขึ้นวันเดียวกันกับวันลอยกระทงของไทย ซึ่งที่เชียงใหม่จะมีการตกแต่งบ้านด้วยโคมชนิดต่างๆ และมีการปล่อยโคมลอย รวมถึงการลอยกระทงในแม่น้ำปิง ต่อมาได้มีการจำกัดการปล่อยโคมลอยเนื่องจากมีผลกระทบต่อการบินของเครื่องบิน แต่เนื่องด้วยเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมาจึงมีการกำหนดเวลาปล่อยโคมลอยในเทศกาล ซึ่งสายการบินจะต้องเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ประเพณีเข้าอินทขิล ประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่โบราณตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่เชื่อว่า การยูชาเสาอินทขิล ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ โดยจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนและขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พาชนะที่เรียกว่า สลุง และทำการสรงน้ำพระ บูชาเสาอินทขิล และมีการฟ้อนรำที่สวยงาม เชื่อว่าจะช่วยให้เมืองพ้นภัยจากภัยพิบัติต่างๆ