พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานที่สำคัญของเชียงใหม่

ที่เชียงใหม่นอกจากจะมีประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งพระตำหนักถูกสร้างขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ที่ดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ 500 ไร่ ภายในบางส่วนถูกเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2504 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสมาประทับแรม เพื่อทรงงานและเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ เนื่องจากสถานที่มีอากาศที่เย็นสบายและเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน อีกทั้งผู้คนยังดำรงขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ไว้

ส่วนประกอบของพระตำหนัก เป็นรูปแบบการสร้างแบบ เรือนไทยภาคกลาง หรือ เรือนหมู่ ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน พื้นยกสูงหลังคาทรงไทย ภายในประกอบด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม ห้องสรง รวมถึงส่วนที่ประทับของพระราชอันคาตุกะ ซึ่งมีเฉลี่ยงใหญ่และพลับพลาหอนอนพร้อมกับชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ประกอบด้วยสถานที่อื่นมากมายๆ เช่น พระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ, พระตำหนักยูคาลิปตัส 1, เรือนปีกไม้, เรือบรับรอง, พลับพลาผาหมอน, อ่างเก็บน้ำ น้ำพุทิพย์ธาราของปวงชน, พระตำหนักยูคาลิปตัส 2, สวนสุวรีและหอพระ ซึ่งบริเวณเปิดให้เยี่ยมชมช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยมีกฏข้อห้ามต่างๆให้นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมพระตำหนัก